Medisinsk rynkebehandling

 

Lojalitetskort


Hver 6 behandling med Restylane booster kur, får du gratis.

Certified-Clinic2.png

Medisinsk rynkebehandling

Medisinsk rynkebehandling
Hva er Medisinsk rynkebehandling ? (botuliniumtoksin)
Botuliniumtoksin A, mest kjent som Botox, er et protein som forekommer i naturen. I kosmetisk øyemed benyttes botuliniumtoksin A til å glatte ut rynker. Små doser av dette medikamentet injiseres rett under huden med en tynn nål, i muskelen som behandles for å redusere rynkene.Vi i Vanitas bruker toksinet Azzalure i våre behandlinger. Vi har brukt dette toksinet i alle år og er meget fornøyd med dette. Botox var tidligere nesten enerådende på markedet med toksinbehandling, men siden 2011 har Azzalure tatt mer og mer over og nå bruker ca 80 % av markedet i blant annet Norge og Danmark Azzalure i stedet for Botox.

Disse områdene er mest vanlig å behandle:

  • sinnarynken mellom øyebrynene
  • smilerynker rundt øynene
  • tverrgående linjer i pannen
  • sur munn
  • svettebehandling under armene
  • migrene/spenningshodepine
  • gnissing av tenner, stram kjevemuskel(masetemuskel)


Hvordan virker Azzalure(botulinumtoksin)?

Botulinumtoksinet(tidligere Botox) blokkerer nerveimpulsen spesifikt, slik at musklene som er ansvarlige for sammentrekningene som forårsaker rynkene, slapper av. Andre nervefunksjoner, som berøringssansen i huden, påvirkes ikke. Selve behandlingen tar ca. 15 til 20 minutter. Prosedyren forårsaker minimalt med ubehag, og du kan gjenoppta normale aktiviteter umiddelbart etter behandlingen. De 3-4 første timene bør man imdlertid ikke gni eller massere det området som er behandlet. Størstedelen av all botuliniumtoksin A(tidligere Botox) som brukes i Norge blir brukt på medisinske tilstander, som kjevelåsninger, migrene, muskelspasmer ved celebral parese, hyperhidrose etc.

Hvor lenge varer Azzalure(tidligere Botox)?
Den første effekten av en botuliniumtoksin-behandling begynner normalt å synes innen 2 til 3 dager, og full effekt etter 1 til 2 uker. Effekten av injeksjonene er alltid midlertidig. Den varer vanligvis i omtrent 3-5 måneder. Neste behandling er avhengig av hvor lenge effekten varer hos hver enkelt pasient. Det er viktig at en ikke gjentar behandlingen hyppigere enn hver 3. måned. For å vedlikeholde optimal effekt bør man beregne å gjenta injeksjonene 2-3 ganger pr år.

Kan alle behandles med Azzalure(tidligere Botox)?
Alle kan i utgangspunktet kan behandles med botuliniumtoksin, men følgende behandles ikke: Gravide og ammende. De med en hudinfeksjon i det planlagte behandlingsområdet. Medisinsk rynkebehandling(mest kjent som Botox) er like effektivt på menn som på kvinner. Vi ser at andelen menn som benytter seg av kosmetiske behandlinger er stadig økende.  Før enhver behandling med Azzalure(tidligere Botox) gjennomføres det alltid en konsultasjon. Her vil man gå igjennom info og behandlingsskjema, selve behandlingen og tiden etterpå.

Forsiktighetsregler
Hva er risikoen og bivirkningene forbundet med botuliniumtoksin? Du bør informere oss hvis du opplever bivirkninger. Bivirkninger som observeres etter behandling med botuliniumtoksin A(tidligere Botox) fører hovedsakelig til reaksjoner på injeksjonsstedet, som smerter, ubehag, stikking eller bloduttredelser på injeksjonsstedet.

Risikoen for potensielt farlige bivirkninger er svært lav, men kan øke hos pasienter som har svelgeforstyrrelser, visse nevromuskulære lidelser, eksisterende lungeproblemer eller hos pasienter som behandles med legemidler som kan forsterke effekten av botuliniumtoksin. Det er viktig at du informerer oss som behandler hvis du lider eller har lidt av noen sykdommer, eller dersom du behandles med legemidler.

Dersom du oppsøker andre spesialister av andre årsaker, må du informere dem om behandlingen med botuliniumtoksin(tidligere Botox). Rådfør deg med din behandler dersom du har spørsmål eller er usikker på noe.

Priser på Azzalure (Botox):   kr 2.200,-  – kr 2.700,- for et område (dette avhenger av om du ønsker å lamme muskelen delvis eller helt, helt kaller vi helblokade. Om du ønsker flere områder har vi hyggelig priser for flere områder. Se priser på Restylane og Botox.